Appaloosa Ranč Lažínky

Ranč byl založen v roce 1995. V tomto roce majitel odcestoval do USA s cílem nakoupit koně plemene Appaloosa. Asi se v něm probudily geny jeho předků, a několik koní zde opravdu koupil. Toto plemeno byly do té doby v Čechách téměř neznámé a bylo zde pouze pár jedinců
u několika málo chovatelů. Proto import byl jedinou cestou jak započít chov tohoto plemene. Na podzim roku 1996 k nám bylo importováno 10 klisen a 3 hřebci. Větší část původního stáda pochází od chovatelky z Oregonu na severozápadě USA, která se 25 roků zabývala chovem výhradně původních Appaloos. Ve svém chovu měla potomky nejlepších krevních linií hřebců TOBY, RED EAGLE, APACHE, PATCHY a SUNDANCE F-500.

Byly to opravdu skvosty, které byla navíc ochotna prodat. Tím vznikl základ současného kvalitního chovu. Klimatické podmínky jsou téměř shodné s těmi našimi, takže koně neměly po zdravotní stránce problémy se změnou prostředí.

Appaloosa Ranč Lažínky  Appaloosa Ranč Lažínky

V současné době je na ranči stáj s 30 vnitřními boxy, která slouží v brzkém jarním období k porodům, dále dřevěné sezónní stáje pro ostatní koně a oddělené venkovní stáje pro hřebce a plemeníky. V současnosti tvoří stádo průběžně 60 koní, z toho 4 plemeníci, 30 chovných klisen a zbytek koně všech věkových kategorií. Průměrný roční přírůstek je 10 hříbat. V této souvislosti musím podotknout, že je u nás dodržována čistá linie chovu tzn., že připouštíme pouze Appaloosa x Appaloosa, zásadně se vyhýbáme křížení s A1/1, QH případně jinými plemeny, jak se to dnes často dělá v jiných chovech. Převážná část našich odchovů je 100% FPD. Naše stádo je co do kvality a počtu koní jedním z největších a nejlepších svého druhu v Evropě. Kolem ranče je oploceno 25 ha pastvin, což umožňuje celoroční pastevní odchov.

Appaloosa Ranč Lažínky  Appaloosa Ranč Lažínky

Porody březích klisen probíhají též na pastvinách a bez lidské pomoci. Okamžitě po porodu je hříbě integrováno do stáda a tím dochází k jeho přirozenému vývoji. Za celou dobu jsme odchovali více než 100 hříbat. Tato dělají další radost chovatelům z ČR, Slovenska, Německa
a Rakouska.

Koně jsou pod neustálým veterinárním dohledem, pravidelně vakcinováni a odčervováni.

Samozřejmostí je registrace ApHC USA.