O plemenu Appaloosa

Koně plemene Appaloosa se vyznačují skvrnitým zbarvením těla. Tyto koně znal též Starý svět. Dokazují to kresby pravěkých malířů z dob před Kristem, na stěnách jeskyní Lascaux a Perche Merle ve Francii.

Appaloosa je kůň, který je vyšlechtěn indiánským kmenem Nez Percé – neboli Propíchnuté nosy.

Jejich název je odvozen od řeky jménem Palouse, která protéká státy Idaho a Washington. Původ těchto koní pochází ze španělského plemena. Kolem roku 1500 se první Španělé usadili na území Mexika a začali zde chovat koně a ovce. Přestože indiáni s kolonisty spolupracovali, na jejich koních jezdit nesměli. Postupem času se několika koní zmocnili a naučili se s nimi pracovat. Kolem roku 1690 se skvrnití koně kmene Navajů dostali do vlastnictví kmene Nez Perce, který se do té doby živil především rybolovem. Tyto koně si velice oblíbili kvůli zbarvení a všestranné přizpůsobivosti. Zároveň jsou rychlí a houževnatí. Počet těchto koní rostl do tisíců. Pro indiány se koně stali nejlepšími přáteli, využívali je na lov, boj, závody a cestování. Eleganci koní využívali k přehlídkovým účelům. V boji a na lov dávali přednost jízdě bez sedla.

Nejpozoruhodnější skutečností je, že indiány nikdo neučil koně chovat, přesto se jim podařilo vyšlechtit koně, které vynikají svými charakterovými vlastnostmi nad ostatními plemeny.

Appaloosa Ranč Lažínky

Nejkrutější kapitola v historii Appaloos začala 15. května 1877, kdy generál Howar obdržel rozkaz o vystěhování kmene do rezervace Lapwai. Indiáni museli překročit Hadí řeku, která byla 400 metrů široká a plná ledových ker. Nechali se vléci koňmi, kteří byli zapřažení do vozů. Proud byl ale tak silný, že koně strhával s sebou, bohužel asi 900 koní se utopilo. Indiáni se přesouvali do rezervace, avšak během cesty docházelo ke konfliktům mezi nimi a osadníky, které přerostly až ve válku. Vojáci štvali indiány, kteří během 3 měsíců urazili trasu 1300 mil. Indiáni chtěli opustit území USA a dostat se do Kanady, avšak americká kavalerie je vystopovala, načež byli indiáni donuceni ke kapitulaci, odvezeni do rezervace a zbylé Appaloosy zabaveny a prodány. Naštěstí se našli lidé, kterým osud Appaloos nedal spát, a shromáždili dostupné informace o tomto plemeni a na jejich základě založili registr těchto koní. Bylo to roku 1938, klub nese jméno APHC (Appaloosa Horse Club) a sídlí ve městě Moscow, ve státě Idaho. V současné době je v registru zapsáno více než 600 tis. koní z celého světa. Státy jsou rozděleny do teritorií a zón, také Česká republika je členem. Klub vydává doklady o narození a původu koní, o připouštění, např. i změna majitele koně musí být hlášena. Klub informuje o světovém dění prostřednictvím klubového časopisu – Appaloosa Journal.

A čím je vlastně tento kůň tak tajemný a magický? Od ostatních koní ho odlišují 4 základní znaky, o nichž ani odborníci nevědí, jakým způsobem vznikly. Je to typicky zbarvená kůže, skvrnitost kůže v okolí nozder, očí a genitálií, výrazné bělmo a vertikální pruhování kopyt. Bělmo je na rozdíl od ostatních koní jasné a zřetelné, připomínající lidské oko. Kopyta jsou tvrdá a pevná, přizpůsobená terénu ve skalistých horách. Pro snadnější klasifikaci jsou barvy rozděleny do 6 skupin.

  1. SPOTTED BLANKET – skvrnitá deka, základní barva je tmavá, s bílou dekou přes bedra a boky. Jsou to kulaté nebo vejčité skvrny od 0,5 do 10 cm. Deka může pokrývat hřbet, ale může se i rozšiřovat ke kohoutku;
  2. WHITE BLANKET – bílá deka, tmavá základní barva s bílou dekou, ale beze skvrn
  3. MARBLE (or ROAN) – mramorový, základní barvy jsou vraná, hnědá nebo ryzá. Je nejčastěji se vyskytující u Appaloos. Tito koně se většinou narodí v základní barvě jako vraníci nebo ryzáci a během vývoje se postupně vybarvují;
  4. LEOPARD – tygrovaný, základní barva je bílá, s pravidelně rozmístěnými skvrnami po celém těle, hlavě a nohou. S tímto zabarvením se kůň už narodí a je neměnné;
  5. SNOWFLAKE – sněhová vločka, základní barva je tmavá s bílými skvrnami po celém těle. Kůň se narodí obvykle v základní barvě a skvrny se tvoří v průběhu až 3 let. Vločkování může být i přechodné, často koně přejdou do zbarvení ROAN. Toto zbarvení je raritou;
  6. FROST or SPOTTED HIP – zmrzlý nebo skvrnitý hřbet. Toto zbarvení je tmavé, se znaky podobné jinovatce. Může být patrné od narození nebo se může vytvořit během života.

Toto je základní rozdělení, ale příroda vytváří tisíce nenapodobitelných kombinací. Na světě neexistují dva barevně shodní koně. Ale není to jen zbarvení, čím se toto plemeno liší od ostatních. Dosahuje sice výšky něco mezi 148 až 155 cm a váha je od 430 do 500 kg. Dožívá se až 25 let. Tvrdá selekce na prérii z něj udělala koně fyzicky nesmírně zdatného, inteligentního a vnímavého. Je to kůň přátelský, zvláště k dětem, a vhodný pro každou příležitost – westernové disciplíny, distanční jízdy, parkur, drezuru, vozatajství, rekreační sport, turistiku, ale i dostihy. Důkazem je i to, že rekord na dráze dlouhé 905 metrů držela do roku 1993 právě Appaloosa.

Velice zajímavé jsou i tzv. krevní linie. Mezi nimi vyniká hřebec a plemeník TOBY I. Narozen 1936. Toho označil jeho majitel a ředitel dobytkářské firmy ve Washingtonu Floyd Hickman za nejlepšího koně. Během připouštěcí sezony, trvající od března do srpna, kryl 109 klisen, z nichž se v následujícím roce narodilo 75 hříbat. Během svého života získal mnoho titulů šampióna, vyhrával dostihy. Pokračovatelem linie se stal TOBY II., který projevoval velké nadání pro CUTTING, což je práce s dobytkem. Byl rovněž úspěšný plemeník.

Palmer Wagner, jeden z největších znalců přes rodokmeny Appaloos, svého času prohlásil: „Tobyho linie je pravděpodobně jednou z nejslavnějších, a to zejména díky vysokému stupni dědičnosti kontrastního skvrnitého zbarvení. Tato linie je přínosem pro chovný program tím, že snoubí dobré vlastnosti, vytrvalost, pracovní výkon a graciéznost pohybů s výrazným zbarvením. A proto všichni chovatelé, kteří vlastní Tobyho potomka, se mohou bez nadsázky považovat za miláčky Štěstěny.“  Bez skromnosti se musí dodat, že chov na ranči v Lažínkách je založen na Tobyho potomcích, a dále i na potomcích dalšího významného plemeníka RED EAGLA. Linie RED EAGLE pochází z Nevady. Jeho majitel Thomas Clay hospodařil na 20 tisících akrech půdy v Lučním údolí. Díky pěti vydatným pramenům zde uživil 200 kusů koní, včetně 125 chovných klisen. Rozsáhlé pastevní plochy umožňovaly odchov hříbat s dobře vyvinutými a zdravými končetinami, doplněné příděly vojtěšky se příznivě odrazily na snadné krmitelnosti koní. Potomci RED EAGLA jsou dobře stavění koně s ušlechtilými hlavami, malýma ušima, výraznýma očima, hlubokým hrudníkem, oblou zádí a vysoko neseným ocasem. Jejich vrozené schopnosti ještě zvyšoval správný výcvik, díky němuž stanuli mnohokrát až na samé špici vrcholových soutěží.

Další chvála na toto plemeno pochází z úst jednoho z nejslavnějších chovatelů appalooských plemeníků Georgie B. Hatleyho. Ten v roce 1946 navštívil jednoho z posledních potomků indiánské rodiny od Hadí řeky, Sama Fischera. Byl to 99-ti letý muž, měl vlastní zuby a překypoval energií. Úžasně vyprávěl příběhy o koních plemene Appaloosa, které indiáni velmi milovali a vážili si jich. Vše je obsaženo ve větě, kterou vyslovil: „Jedna Appaloosa má hodnotu jednoho nákladního vozu plného koní jiných plemen.“

  • O plemenu Appaloosa
  • O plemenu Appaloosa
  • O plemenu Appaloosa